• Novinky

      • Dodržiavanie pokynov zákonných zástupcov žiakov - aktualizácia 16.9.2020

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

        

      • Účelové cvičenie - 2. stupeň

      • Piatok, príjemné počasie, pobyt v prírode, relax... Všetky podmienky splnené. Oddych? Tak to v žiadnom prípade! Naši druhostupnari absolvovali praktické overenie svojich vedomostí z oblasti dopravnej, zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych situácií a pohybu a pobytu v prírode. V príjemnom prostredí horárne "Pod Širokým" plnili úlohy  na jednotlivých stanovištiach. Mapa, buzola, obväzy ... milí rodičia, spomínate?

      • Vstup do školy - zmena!!!

      • Z dôvodu rekonštrukcie Komenského ulice nebude možné vstupovať do budovy školy hlavným vchodom. Pre vstup použite bočný vchod do areálu školy pri kotolni z Vajanského ulice alebo vchod z Družstevnej ulice. Zároveň žiadame rodičov - šoférov,  aby privážali deti smerom  od KOCKY a    priestor pred vchodom do areálu školy využili len na urýchlený výstup detí z auta. Školský autobus bude z dôvodu bezpečnosti zastavovať pred Základnou školou Ľ.Štúra. 

      • Záujmové krúžky v šk. roku 2020/2021

      • Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021       Základná škola  Vajanského 93    Modra

       Vzdelávacie poukazy:

       1. Maľovanie na stenu                 /6. – 8. ročník/                        Markovičová
       2. Športové hry                           /3. – 4. ročník/                         Lišková
       3. Textilné techniky                                                                     Lišková
       4. Klub mladého čitateľa                                                             Hornáčková
       5. Literárno-dramatický                                                               Muszelová
       6. Cvičenia zo slovenského jazyk       /9. ročník/                         Rampáková
       7. Laboratórium nápadov /technický/                                          Janáč
       8. Matmix                                            /9. ročník/                         Kovačovičová
       9. Informatický                                                                             Jelenčíková
       10. Výroba mydielok                       /5. – 9. ročník/                        Nandoryová
       11. Florbal                                                                                     Holekši

        

      • Ako prvýkrát vytvoriť rodičovské konto aSc agendy

      • Ako si prvýkrát vytvorím  rodičovské konto na stránke školy?

       Kompletné údaje za rodičov, budú nahodené k pondelku 14.9.2020 - ďakujeme za porozumenie.

        

       1. Prihlásim sa na stránku školy www.zsvajanskeho.edupage.org
       2. Zvolím Prihlásenie
       3. Kliknete na riadok Neviem prihlasovacie meno alebo heslo a zadajte  Vašu mailovú adresu.
       4. Na Váš mail dostanete link, kde si sami nastavíte prihlasovacie heslo na rodičovské konto.

        Prečo je potrebné vytvoriť prístup na rodičovské konto?

       Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Dôležitá je možnosť ospravedlňovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo podpisovať známky v internetovej žiackej knižke. Stiahnite si do smartfónu aj mobilnú aplikáciu EduPage. 

       Dochádzka aSc – dochádzkový čip od 7.9.2020

       Prítomnosť Vášho dieťaťa na vyučovaní budete mať okamžite potvrdenú v appke EduPage po priložení dochádzkového čipu k čítačke v škole.

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/21

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2. septembra o 9. hodine v budove školy. Vzhľadom na hygienické opatrenia sa žiaci 2. až 9. ročníka odoberú priamo do svojich tried, kde ich privítajú triedni učitelia a vypočujú si slávnostný príhovor riaditeľky školy.

       Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy o 9.30 hodine. Na školskom dvore ich privítajú triedne učiteľky a vychovávateľky. Po privítaní riaditeľkou školy im budú odovzdané darčeky a informačné materiály.

       Školský klub detí 2. septembra nie je v prevádzke.

       RIADNE VYUČOVANIE ZAČÍNA 3. septembra /štvrtok/ o 8. hodine.

       Počas prvých dvoch týždňov bude Školský klub detí  v prevádzke od 7.00 do 16. hodiny.

       Každé ráno bude na žiakov čakať ranný filter a meranie teploty. Žiak nesmie vstúpiť do budovy školy s príznakmi respiračného a iného ochorenia /teplota,kašeľ,nádcha, bolesti hlavy alebo brucha, hnačka ap./ Žiak musí mať vyplnený a podpísaný oboma zákonnými zástupcami zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci 1. stupňa majú nosenie rúška odporúčané. Pre žiakov 2. stupňa je nosenie rúška počas vyučovania povinné. Počas celej doby treba dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia R-O-R /dezinfekcia rúk, odstup, rúško/.

       Štvrtok a piatok 3.- 4. 9. 2020 - 1. ročník 3 vyučovacie hodiny, 2. - 9. ročník 4 vyučovacie hodiny.

       Od 7.9. do 20.9. 2020 bude platiť rozvrh hodín rešpektujúci bezpečný začiatok školského roku v súlade s odporučením MŠVVaŠ SR -  zverejnený na webe školy. 

           

        

      • Krásne darčeky

      • V pondelok a  v stredu na letnej škole bola z jednou aktivít – výroba mydielok.

       Žiakov práca veľmi bavila a zaujala.

       Ich výsledkom boli mydielka rôznych tvarov, farieb a vôní. Naučili sa, že hmota sa môže roztopiť a opäť stuhnúť.

       Súčasťou výroby bol aj obal na mydielka.

       Žiaci si vyrobili škatuľky z tvrdého papiera, ktoré si vyzdobili. Pričom využili aj znalosti z geometrie.

      • Modranskí kozmonauti

      • V stredu starší žiaci počas Letnej školy absolvovali chemicko-fyzikálny blok Vesmír. Na úvod sa venovali cestovaniu do vesmíru, kozmonautom a ich príprave na let do vesmíru. Hravou formou v pracovnom liste v tajničkách a krížovkách si žiaci precvičili vedomosti a zahrali sa. Potom si žiaci vyrobili svoje "rakety" s kozmonautami, ktoré potom na školskom dvore vypustili. Vďaka chemickej reakcii octu a sódy bikarbóny rakety vystrelili vo výšky. Žiaci pracovali so záujmom, aktivity ich veľmi bavili a tešili sa, že sa dozvedeli nové poznatky a vyskúšali si pokus. Rakety si zobrali so sebou domov a chcú si doma pokus zopakovať aj s rodičmi.

      • Letná škola - piatok ... Za tajomstvami hradieb

      • Že neviete, o čo ide? Nevadí! V piatok naši letoškoláci pátrali po tajomstve hradieb. Živé sochy v našom slávnom kráľovskom meste Trnava im pri prechádzke po hradbách prezradili pomocou GPS a smartfónov svoje príbehy. Veľa sme videli, veľa vypátrali, ale hlavne spoznali naše národné dejiny.  

       Chcete si zahrať aj Vy hru O mocnom opasku? Využite posledné prázdninové dni. Viac informácií na 

      • Letná škola - Vesmír

      •  V stredu starší žiaci absolvovali chemicko-fyzikálny blok Vesmír. Na úvod sme sa venovali cestovaniu do vesmíru,kozmonautom a ich príprave na let. Hravou formou v  pracovnom liste v tajničkách a krížovkách si žiaci precvičili vedomosti a zahrali sa. Potom si žiaci vyrobili svoje "rakety" s kozmonautami a na školskom dvore ich vypustili. Vďaka chemickej reakcii octu a sódy bikarbóny rakety vystrelili do výšky. Všetci pracovali so záujmom a už sa tešia na hodiny fyziky a chémie.