• Projekty

        • Národný  projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." nám umožní výrazne podporiť prostredie priateľské ku žiakom v každej oblasti vzdelávania a výchovy. Vytvorenie nových pracovných miest inkluzívneho  tímu v počte 4 asistenti učiteľa, 1 sociálny pedagóg a 1 školský psychológ bude financované z prostriedkov Európskej únie po dobu 2 rokov. Projekt v našej škole začína 1. februára 2021.