• Pomôcky a potreby -

     • Zoznam pomôcok do 1.ročníka 

      Zošity: 

      Zošit 511 (slovenský jazyk)                              10ks 

      Zošit 513 (matematika)                                       5ks 

      Zošit 624 (slovník)                                              1ks                                               

      Výtvarná výchova: 

      -farebná sada papierov                                        1ks 

      -výkres A3                                                          10ks 

      -výkres A4                                                          20ks 

      -farebné voskovky 

      -farby vodové 

      -sada fixiek 

      -plastelína (veľká) 

      -lep - tyčinka                                                         1ks 

      -umelý pohár 

      -zásterka 

      -veľký plochý štetec 

      -veľký guľatý štetec 

      -nožnice  

      Všetky pomôcky (okrem výkresov) na výtvarnú výchovu prosíme uložiť do krabice a podpísať. Výkresy nepodpisovať. 

      Telesná výchova: 

      -tepláková súprava 

      -tričko + krátke nohavice  

      -halové tenisky (cvičky)  

      Všetko podpísané a uložené vo vrecku, ktoré je podpísané na viditeľnom mieste.  

      Peračník a v ňom: 

      -pero modré (pilot, tornádo)                              2ks 

      -pero zelené                                                       1ks 

      -náhradná tuha do pera                                      1ks 

      -ceruzky obyčajné                                             2ks 

      -farebné pastelky- väčšia sada              

      -guma 

      -strúhadlo 

      Ďalšie pomôcky: 

      -pravítko (30 cm) - podpísané 

      -obrúsok (prestieranie) na desiatu – podpísané 

      -prezuvky – podpísané 

      Hygienické potreby: 

      -tekuté mydlo                                                  1ks 

      -WC papier                                                      2ks 

      -papierové vreckovky