• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 23-13195 Úrazové poistenie žiakov - 118 s DPH 16.11.2020 Union poisťovňa, a.s. Základná škola PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva Poskytovanie služieb IT servisu, správy a poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadení s DPH 03.11.2020 STONET s. r. o. Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva Školský program - školské ovocie a zelenina s DPH 01.10.2020 Boni Fructi, spol. s r. o. Základná škola PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy