• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 2382021 Zmuva o spracúvaní osobných údajov s DPH 23.08.2021 aSc Applied Software consultants s.r.o. PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva ZK01/VK/09/09/266 Zborovňa Komplet s DPH 26.05.2021 KOMENSKY s.r.o. PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 2021A25636-1 GDPR s DPH 13.05.2021 osobnyudaj.sk PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 452021 Pracovná zdravotná služba s DPH 04.05.2021 IBP, s.r.o. PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 2532021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 25.03.2021 Slovak Telekom PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 2532021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 25.03.2021 Slovak Telekom PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 1-793506187964 Výpoveď zmluvy s DPH 22.03.2021 Slovak Telekom Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva ŠI-9-018-2020 Darovacia zmluva 1 000,00 bez DPH 01.02.2021 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva ŠI-9-018-2020 Darovacia zmluva 1 000,00 bez DPH 01.02.2021 Nadácia pre deti Slovenska PaedDr. Marcela Pechová
  Zmluva 23-13195 Úrazové poistenie žiakov - 118 s DPH 16.11.2020 Union poisťovňa, a.s. Základná škola PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva Poskytovanie služieb IT servisu, správy a poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadení s DPH 03.11.2020 STONET s. r. o. Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva Kultúrno-výchovné podujatie pre žiakov a PZ akreditované MK SR 684,00 s DPH 01.11.2020 Cultura Humana, o. z. Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy
  Zmluva Školský program - školské ovocie a zelenina s DPH 01.10.2020 Boni Fructi, spol. s r. o. Základná škola PaedDr. Marcela Pechová riaditeľka školy