• Novinky

      • Oznam pre rodičov a žiakov

      • Milí rodičia a žiaci!

       Zoznam pomôcok a školských potrieb pre školský rok 2020/2021 je zverejnený na hornej lište Pomôcky a potreby. Po kliknutí na tento odkaz sa vám link rozbalí a potom kliknete na príslušný ročník. Verím, že sme vám trošku pomohli.

      • Čerstvé hlavičky - poradie výherných škôl

      • Naši žiaci budú mať aj v tomto školskom roku raz za týždeň čerstvé ovocie alebo zeleninu... Ďakujeme Kauflandu za projekt!!! Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí pomáhali!

        

      • Kontakt počas letných prázdnin

      • Vážení rodičia, počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať mailom, telefonicky na mobilných číslach alebo osobne každý pondelok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

      • Čerstvé hlavičky - čerstvé ovocie pre školu

      • UŽ SÚŤAŽÍME!!! POTREBUJEME VAŠU POMOC! Projekt Kauflandu nám opäť zabezpečí čerstvé ovocie pre naše deti. Odkladajte si preto bloky z nákupu v Kauflande a hlasujte za našu školu. V temíne od 24.6.- do 29.7.2020 zaregistrujte svoj nákup na na  www.cerstvehlavicky.sk. O ovocie súťaží 189 škôl z celého Slovenska, podporte nás. Ďakujeme.

      • Navigácia na webovej stránke školy

      • Zoznam všetkých stránok môžete nájsť na webovom sídle kliknutím v ľavom hornom rohu na symbol alebo kliknutím úplne dole na Mapa stránok.

      • Návšteva v letnej čitárni- divadelné predstavenie Veselé samohlásky

      • Atletický päťboj, múzeum a maľovanie lúčnych kvetov

      • Projekt - Biodiverzita do škôl

      • https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/biodiverzita-do-skol

       "Zeleň v meste je dôležitá pre zdravie ľudí aj z duševného hľadiska, podporuje regeneráciu, lepšie zvládanie stresových situácií. Žiaci s prístupom alebo minimálne výhľadom na zelené priestory majú vyššiu schopnosť sa sústrediť (vplyv na správanie a pozornosť detí). Mali by sme sa snažiť vytvárať vhodné pod-mienky na podporu biodiverzity na celomestskej úrovni, ako aj v areáloch školských zariadení. Projekt Biodiverzita do škôl je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl, školských areálov, čím prispejeme k zvýšeniu užitočných služieb poskytovaných zeleňou, zlepšeniu mikroklímy, k zlepšeniu vodného cyklu na miestnej úrovni, k vytvoreniu prostredia pre opeľovače (hmyz, včely, motýle). Podporíme tiež výsadbu stromov a rastlín za účelom vzdelávania žiakov, úpravy školských areálov na umožnenie realizácie vzdelávania vo vonkajších priestoroch školy a v neposlednom rade ich premenu na prostredie vhodnejšie pre prírodu aj ľudí. Cieľová skupina a plánovanie projektu Do projektu sa zapoja žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl spolu s pedagógmi daných škôl. Počas realizácie projektu budú spolupracovať s lektormi Nadácie Ekopolis a externými pracovníkmi – odborníkmi z oblasti záhradníctva a permakultúry."

       Na realizáciu návrhu/projektu získala naša škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a od spoločnosti Veolia.

        

        

      • ...ako sme tvorili z lúčnych kvetov a prírodných materiálov v letnej čitárni...