• Všeobecne o zápise

        • Zápis pre školský rok 2021/2022 bude v dňoch 21. a 22. apríla 2021 v čase od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch školy.  Pokiaľ to epidemiologická situácia neumožní, zápis prebehne elektronickou formou podaním elektronickej prihlášky v sekcii nižšie.

          V prípade potreby je možné zápis uskutočniť aj v iných dňoch podľa dohody s riaditeľkou školy. Zápis do 5. ročníka prebieha do konca júna 2021.