• Problémy vo výchove dieťaťa

    • Aj napriek dobrej snahe niekedy musíme priznať, že sa nám vo výchove nášho dieťaťa nedarí. Každodenne riešime nejaké problémy. Sme z toho nervózni. Uvedomujeme si, že krízové situácie potom často riešime podráždene, afektívne a možno aj nespravodlivo. Kde robíme chybu? Aké sú problémy výchovných problémov s deťmi?

     Najčastejšími dôvodmi je:

     • uponáhľanosť a obyčajne s tým súvisiace chladné, vecné a povrchné vzťahy medzi dospelými, dospelými a deťmi
     • nedostatok času, alebo porozumenia pre deti
     • spoliehanie sa výchovnú inštitúciu
     • kladenie náročných požiadaviek na dieťa a jeho preťažovanie

     Ak máme výchovné problémy s dieťaťom, odporúčame:

     • pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu
     • dôsledný výchovný prístup
     • jednotnosť v požiadavkách dospelých
     • odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom
     • zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým
     • zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho „veľkým“
     • požiadať o pomoc pri niečom
     • klásť primerané požiadavky na dieťaťa
     • jasne s dieťaťom komunikovať
     • nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

     Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

     © 2018-2020 ZŠ Vajanského Modra | Podmienky používania a prehlásenie o narábaní s osobnými údajmi