• Novinky

      • Medzinárodný deň knižníc v 4.A

      • Medzinárodný deň školských knižníc prebiehal tentoraz inou formou. Posledný októbrový pondelok sme sa venovali knihám. Hlavnou myšlienkou bola motivácia našich žiakov, aby sa knihy stali ich kamarátmi a rozvíjali ich fantáziu a predstavivosť. Prečítali sme si úryvok z knihy Matilda od obľúbeného spisovateľa Roalda Dahla.

       Na hodinách čítania sme sa dozvedeli ako vzniká kniha, bližšie sme spoznali jej históriu.

       Aj tento školský rok máme v triede čitateľskú súťaž, každý žiak má prečítať aspoň 4 knihy. Niektorí žiaci ale prečítajú oveľa viac.

       Tešíme sa na ich zaujímavé rozprávanie!

      • Medzinárodný deň knižníc v 2.A

      • Keďže kvoli Covidu-19 sme nemohli navštíviť mestskú knižnicu v Modre, triedna pani učiteľka nám priniesla zaujímavú a vtipnú knihu od Gabriely Futovej:,, Moja mama je bosorka.'' Kniha nás zaujala natoľko, že si z nej čítame každý deň, aby sme sa dozvedeli ako sa všetky príbehy v knižke skončia. Na výtvarnej výchove sme si aj nakreslili ilustrácie zo spomínanej knižky. Priniesli sme si aj svoje obľúbené knižky a porozprávali sme sa o nich. Zistili sme, komu sa čo najviac páči. ,,Čítanie nás baví!''

      • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu  Záložka do knihy spája školy. Deti sa počas vyučovania v októbri  venovali nielen výrobe záložiek, ale aj mnohým zaujímavým literárnym aktivitám.   Mladší žiaci čítali počas vyučovania známe ľudové i autorské rozprávky, príbehy o deťoch, bájky a vyhľadávali aj informácie v odbornej literatúre. S pani učiteľkami sa rozprávali o tom, čo sa im v prečítaných úryvkoch najviac páčilo. Starším žiakom boli inšpiráciou poviedky a básne súčasných slovenských autorov. Rozstrihané strofy básní najprv správne zoradili. Potom spoločne s pani učiteľkami čítali zložené básne, ale aj vybrané poviedky a rozprávali sa o tom, čo ich najviac zaujalo. Motívy z prečítaných kníh stvárnili žiaci na záložkách. Kreslili najmä pastelkami a fixkami, vystrihovali, nalepovali i paličkovali. Naplno zapojili svoju fantáziu, pracovali s nadšením a mali veľkú radosť z toho, že môžu záložkou urobiť radosť niekomu inému. Veríme, že záložky našich žiakov budú ozdobou obľúbených kníh  kamarátov zo Základnej školy v Slovinkách, ktorým  ich tento rok posielame. Odmenou pre naše šikovné deti budú záložky z partnerskej školy, ktoré už netrpezlivo očakávame.

      • Medzinárodný deň knižníc - 3.A

      •  Koncom októbra sme si pripomenuli medzinárodný deň knižníc, Pani učiteľka Lišková nám zo školskej knižnice požičala knihu Opice z našej police, ktorú si spoločne čítame. Veľmi nás baví a tak sme si pripravili police nie s opicami, ale s knihami na nástenku. Za každú prečítanú knihu si jednu knihu z poličky môžeme vyfarbiť. Máme teda čo robiť do konca roka. Napriek tomu sa tešíme na ďalšie veselé príbehy v nových knihách.Hurá do čítania!

      • Tipy pre rodičov

      • V tomto náročnom obdobi sa opäť presúva na Vás veľká zodpovednosť. Takže si užime posledný víkend pred znovuspustením dištančného vzdelávania. Od pondelka sledujte našu webovú stránku a EduPage konto. Aktuálne budeme pridávať všetky informácie. Takisto nás kontaktujte v prípade akýchkoľvek problémov. Spolu ich vyriešime.    

      • Tipy pre žiakov

      • Od pondelka 26.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie pomocou online hodín, EduPage, telefonického kontaktu a preberania pracovných listov a zadaní pre žiakov bez internetového pripojenia. Ponúkame niekoľko tipov, ako si rozvrhnúť deň.  

      • Opatrenia ministra školstva k 26.10.2020

      • Na základe opatrenia ministra školstva z dňa 23.10.2020  sa s účinnosťou od 26.10.2020 až do odvolania  mimoriadne prerušuje vyučovanie pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ. Pre týchto žiakov je zabezpečené dištančné vzdelávanie.

       Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne  30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

       Pre žiakov 1. stupňa ZŠ sa nič nemení, v prevádzke je aj školský klub detí.

      • Dištančné vzdelávanie 2. stupňa ZŠ

      • Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu COVID19 na 2. stupni ZŠ a zápisnice RÚVZ z dňa 15.10.2020 č. 17651/2020/EPI rozhodla riaditeľka školy o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 2. stupňa v dňoch 14.10. -19.10.2020 /vrátane/.