• Novinky

      • T5 2021

      • Všetky informácie o celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka nájdete v hornej lište T5 2021.

      • T9 2021

      • Všetky informácie o celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka nájdete v hornom menu T9 2021.

      • Dodržiavanie pokynov zákonných zástupcov žiakov - aktualizácia 16.9.2020

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

        

      • Účelové cvičenie - 2. stupeň

      • Piatok, príjemné počasie, pobyt v prírode, relax... Všetky podmienky splnené. Oddych? Tak to v žiadnom prípade! Naši druhostupnari absolvovali praktické overenie svojich vedomostí z oblasti dopravnej, zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych situácií a pohybu a pobytu v prírode. V príjemnom prostredí horárne "Pod Širokým" plnili úlohy  na jednotlivých stanovištiach. Mapa, buzola, obväzy ... milí rodičia, spomínate?

      • Záujmové krúžky v šk. roku 2020/2021

      • Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021       Základná škola  Vajanského 93    Modra

       Vzdelávacie poukazy:

       1. Maľovanie na stenu                 /6. – 8. ročník/                        Markovičová
       2. Športové hry                           /3. – 4. ročník/                         Lišková
       3. Textilné techniky                                                                     Lišková
       4. Klub mladého čitateľa                                                             Hornáčková
       5. Literárno-dramatický                                                               Muszelová
       6. Cvičenia zo slovenského jazyk       /9. ročník/                         Rampáková
       7. Laboratórium nápadov /technický/                                          Janáč
       8. Matmix                                            /9. ročník/                         Kovačovičová
       9. Informatický                                                                             Jelenčíková
       10. Výroba mydielok                       /5. – 9. ročník/                        Nandoryová
       11. Florbal                                                                                     Holekši

        

      • Ako prvýkrát vytvoriť rodičovské konto aSc agendy

      • Ako si prvýkrát vytvorím  rodičovské konto na stránke školy?

       Kompletné údaje za rodičov, budú nahodené k pondelku 14.9.2020 - ďakujeme za porozumenie.

        

       1. Prihlásim sa na stránku školy www.zsvajanskeho.edupage.org
       2. Zvolím Prihlásenie
       3. Kliknete na riadok Neviem prihlasovacie meno alebo heslo a zadajte  Vašu mailovú adresu.
       4. Na Váš mail dostanete link, kde si sami nastavíte prihlasovacie heslo na rodičovské konto.

        Prečo je potrebné vytvoriť prístup na rodičovské konto?

       Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Dôležitá je možnosť ospravedlňovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo podpisovať známky v internetovej žiackej knižke. Stiahnite si do smartfónu aj mobilnú aplikáciu EduPage. 

       Dochádzka aSc – dochádzkový čip od 7.9.2020

       Prítomnosť Vášho dieťaťa na vyučovaní budete mať okamžite potvrdenú v appke EduPage po priložení dochádzkového čipu k čítačke v škole.

      • Krásne darčeky

      • V pondelok a  v stredu na letnej škole bola z jednou aktivít – výroba mydielok.

       Žiakov práca veľmi bavila a zaujala.

       Ich výsledkom boli mydielka rôznych tvarov, farieb a vôní. Naučili sa, že hmota sa môže roztopiť a opäť stuhnúť.

       Súčasťou výroby bol aj obal na mydielka.

       Žiaci si vyrobili škatuľky z tvrdého papiera, ktoré si vyzdobili. Pričom využili aj znalosti z geometrie.

      • Modranskí kozmonauti

      • V stredu starší žiaci počas Letnej školy absolvovali chemicko-fyzikálny blok Vesmír. Na úvod sa venovali cestovaniu do vesmíru, kozmonautom a ich príprave na let do vesmíru. Hravou formou v pracovnom liste v tajničkách a krížovkách si žiaci precvičili vedomosti a zahrali sa. Potom si žiaci vyrobili svoje "rakety" s kozmonautami, ktoré potom na školskom dvore vypustili. Vďaka chemickej reakcii octu a sódy bikarbóny rakety vystrelili vo výšky. Žiaci pracovali so záujmom, aktivity ich veľmi bavili a tešili sa, že sa dozvedeli nové poznatky a vyskúšali si pokus. Rakety si zobrali so sebou domov a chcú si doma pokus zopakovať aj s rodičmi.