• Školská jedáleň

    • Informácie k stravovaniu

    • Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri Základnej škole Ľ.Štúra. Naša škola disponuje samostatnou výdajňou jedál.

     Strava pre žiakov je dotovaná do 31.12.2020 sumou 1,20 eur/jedlo. Réžia stanovená VZN je 6 eur/mesiac.

     1. stupeň - cena jedla/obedu  1,21 eur - 1,20 eur - doplatok 0,01 eur + 6 eur réžia

     2. stupeň - cena jedla/obedu 1,30 uer - 1,20 eur - doplatok 0,10 eur + 6 eur réžia

     Zamestnanci platia šekom  1 obed - 0,64 eur.


     Všetci noví stravníci musia osobne navštívíť  kanceláriu školskej jedálne a prevziať si zápisný lístok a uhradiť zálohu za čip vo výške 7,- eur.

     Obedy sa odhlasujú elektronicky na stránke www.strava.cz  vždy do 14.00 hod. deň vopred. Obed môžete odhlásiť aj telefonicky, tiež do 14.00 hod. deň vopred, na tel. čísle 033 647 25 66     /p. Mária Bártová, vedúca ŠJ/

     JEDÁLNY LÍSTOK NÁJDETE V HLAVNOM MENU NAĽAVO HORE