• Školská jedáleň

    • Informácie k stravovaniu

    • Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri Základnej škole Ľ.Štúra. Naša škola disponuje samostatnou výdajňou jedál.

     Od 1. januára 2021 končia dotované obedy,  pokiaľ máte záujem o stravovanie, je nutné vypísať nový zápisný lístok a odovzdať ho vedúcej ŠJ p. Bártovej. Zápisný lístok nájdete nižšie.

     Zapisny_listok_od_1-2021__do_6-2021.doc 

      

      

     Strava pre žiakov je dotovaná do 31.12.2020 sumou 1,20 eur/jedlo. Réžia stanovená VZN je 6 eur/mesiac.

     1. stupeň - cena jedla/obedu  1,21 eur - 1,20 eur - doplatok 0,01 eur + 6 eur réžia

     2. stupeň - cena jedla/obedu 1,30 uer - 1,20 eur - doplatok 0,10 eur + 6 eur réžia

     Zamestnanci platia šekom  1 obed - 0,64 eur.

      

     Všetci noví stravníci musia osobne navštívíť  kanceláriu školskej jedálne a prevziať si zápisný lístok a uhradiť zálohu za čip vo výške 7,- eur.

     Obedy sa odhlasujú elektronicky na stránke www.strava.cz  vždy do 14.00 hod. deň vopred. Obed môžete odhlásiť aj telefonicky, tiež do 14.00 hod. deň vopred, na tel. čísle 033 647 25 66     /p. Mária Bártová, vedúca ŠJ/

     Nová mailová adresa: sj.modra@gmail.com

     JEDÁLNY LÍSTOK NÁJDETE V HLAVNOM MENU NAĽAVO