• Novinky

      • Deň jablka - 4.A

      • Celý deň sa niesol v znamení jablka. Deti si priniesli jablká, na ukážku rôzne výrobky z jabĺk - jablkové džúsy, sušené jablká, fit tyčinky a jablkovú sušenú kožu. Na hodinách sme sa rozprávali o dôležitosti konzumovania jabĺk, o jeho ďalšom spracovaní a na záver sme vyfarbili farebné jabĺčka.

      • Projektový týždeň na 1. stupni - Deň jablka

      • Červené jabĺčko v oblôčku mám... alebo nás žiaden vírus nedostane!

       Celý týždeň Vám budeme prinášať fotografie a informácie o zdravej výžive, dni jablka, výstave jesenných plodov a prác a tešiť sa môžete aj na tekvičky! Dnes začíname v 2. B.

      • T5 2021

      • Všetky informácie o celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka nájdete v hornej lište T5 2021.

      • T9 2021

      • Všetky informácie o celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka nájdete v hornom menu T9 2021.

      • Dodržiavanie pokynov zákonných zástupcov žiakov - aktualizácia 16.9.2020

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

        

      • Účelové cvičenie - 2. stupeň

      • Piatok, príjemné počasie, pobyt v prírode, relax... Všetky podmienky splnené. Oddych? Tak to v žiadnom prípade! Naši druhostupnari absolvovali praktické overenie svojich vedomostí z oblasti dopravnej, zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych situácií a pohybu a pobytu v prírode. V príjemnom prostredí horárne "Pod Širokým" plnili úlohy  na jednotlivých stanovištiach. Mapa, buzola, obväzy ... milí rodičia, spomínate?

      • Vstup do školy - zmena!!!

      • Z dôvodu rekonštrukcie Komenského ulice nebude možné vstupovať do budovy školy hlavným vchodom. Pre vstup použite bočný vchod do areálu školy pri kotolni z Vajanského ulice alebo vchod z Družstevnej ulice. Zároveň žiadame rodičov - šoférov,  aby privážali deti smerom  od KOCKY a    priestor pred vchodom do areálu školy využili len na urýchlený výstup detí z auta. Školský autobus bude z dôvodu bezpečnosti zastavovať pred Základnou školou Ľ.Štúra. 

      • Záujmové krúžky v šk. roku 2020/2021

      • Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021       Základná škola  Vajanského 93    Modra

       Vzdelávacie poukazy:

       1. Maľovanie na stenu                 /6. – 8. ročník/                        Markovičová
       2. Športové hry                           /3. – 4. ročník/                         Lišková
       3. Textilné techniky                                                                     Lišková
       4. Klub mladého čitateľa                                                             Hornáčková
       5. Literárno-dramatický                                                               Muszelová
       6. Cvičenia zo slovenského jazyk       /9. ročník/                         Rampáková
       7. Laboratórium nápadov /technický/                                          Janáč
       8. Matmix                                            /9. ročník/                         Kovačovičová
       9. Informatický                                                                             Jelenčíková
       10. Výroba mydielok                       /5. – 9. ročník/                        Nandoryová
       11. Florbal                                                                                     Holekši

        

      • Ako prvýkrát vytvoriť rodičovské konto aSc agendy

      • Ako si prvýkrát vytvorím  rodičovské konto na stránke školy?

       Kompletné údaje za rodičov, budú nahodené k pondelku 14.9.2020 - ďakujeme za porozumenie.

        

       1. Prihlásim sa na stránku školy www.zsvajanskeho.edupage.org
       2. Zvolím Prihlásenie
       3. Kliknete na riadok Neviem prihlasovacie meno alebo heslo a zadajte  Vašu mailovú adresu.
       4. Na Váš mail dostanete link, kde si sami nastavíte prihlasovacie heslo na rodičovské konto.

        Prečo je potrebné vytvoriť prístup na rodičovské konto?

       Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Dôležitá je možnosť ospravedlňovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo podpisovať známky v internetovej žiackej knižke. Stiahnite si do smartfónu aj mobilnú aplikáciu EduPage. 

       Dochádzka aSc – dochádzkový čip od 7.9.2020

       Prítomnosť Vášho dieťaťa na vyučovaní budete mať okamžite potvrdenú v appke EduPage po priložení dochádzkového čipu k čítačke v škole.

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/21

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2. septembra o 9. hodine v budove školy. Vzhľadom na hygienické opatrenia sa žiaci 2. až 9. ročníka odoberú priamo do svojich tried, kde ich privítajú triedni učitelia a vypočujú si slávnostný príhovor riaditeľky školy.

       Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy o 9.30 hodine. Na školskom dvore ich privítajú triedne učiteľky a vychovávateľky. Po privítaní riaditeľkou školy im budú odovzdané darčeky a informačné materiály.

       Školský klub detí 2. septembra nie je v prevádzke.

       RIADNE VYUČOVANIE ZAČÍNA 3. septembra /štvrtok/ o 8. hodine.

       Počas prvých dvoch týždňov bude Školský klub detí  v prevádzke od 7.00 do 16. hodiny.

       Každé ráno bude na žiakov čakať ranný filter a meranie teploty. Žiak nesmie vstúpiť do budovy školy s príznakmi respiračného a iného ochorenia /teplota,kašeľ,nádcha, bolesti hlavy alebo brucha, hnačka ap./ Žiak musí mať vyplnený a podpísaný oboma zákonnými zástupcami zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci 1. stupňa majú nosenie rúška odporúčané. Pre žiakov 2. stupňa je nosenie rúška počas vyučovania povinné. Počas celej doby treba dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia R-O-R /dezinfekcia rúk, odstup, rúško/.

       Štvrtok a piatok 3.- 4. 9. 2020 - 1. ročník 3 vyučovacie hodiny, 2. - 9. ročník 4 vyučovacie hodiny.

       Od 7.9. do 20.9. 2020 bude platiť rozvrh hodín rešpektujúci bezpečný začiatok školského roku v súlade s odporučením MŠVVaŠ SR -  zverejnený na webe školy.