• Novinky

      • Vstup do školy - zmena!!!

      • Z dôvodu rekonštrukcie Komenského ulice nebude možné vstupovať do budovy školy hlavným vchodom. Pre vstup použite bočný vchod do areálu školy pri kotolni z Vajanského ulice alebo vchod z Družstevnej ulice. Zároveň žiadame rodičov - šoférov,  aby privážali deti smerom  od KOCKY a    priestor pred vchodom do areálu školy využili len na urýchlený výstup detí z auta. Školský autobus bude z dôvodu bezpečnosti zastavovať pred Základnou školou Ľ.Štúra. 

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/21

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2. septembra o 9. hodine v budove školy. Vzhľadom na hygienické opatrenia sa žiaci 2. až 9. ročníka odoberú priamo do svojich tried, kde ich privítajú triedni učitelia a vypočujú si slávnostný príhovor riaditeľky školy.

       Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy o 9.30 hodine. Na školskom dvore ich privítajú triedne učiteľky a vychovávateľky. Po privítaní riaditeľkou školy im budú odovzdané darčeky a informačné materiály.

       Školský klub detí 2. septembra nie je v prevádzke.

       RIADNE VYUČOVANIE ZAČÍNA 3. septembra /štvrtok/ o 8. hodine.

       Počas prvých dvoch týždňov bude Školský klub detí  v prevádzke od 7.00 do 16. hodiny.

       Každé ráno bude na žiakov čakať ranný filter a meranie teploty. Žiak nesmie vstúpiť do budovy školy s príznakmi respiračného a iného ochorenia /teplota,kašeľ,nádcha, bolesti hlavy alebo brucha, hnačka ap./ Žiak musí mať vyplnený a podpísaný oboma zákonnými zástupcami zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci 1. stupňa majú nosenie rúška odporúčané. Pre žiakov 2. stupňa je nosenie rúška počas vyučovania povinné. Počas celej doby treba dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia R-O-R /dezinfekcia rúk, odstup, rúško/.

       Štvrtok a piatok 3.- 4. 9. 2020 - 1. ročník 3 vyučovacie hodiny, 2. - 9. ročník 4 vyučovacie hodiny.

       Od 7.9. do 20.9. 2020 bude platiť rozvrh hodín rešpektujúci bezpečný začiatok školského roku v súlade s odporučením MŠVVaŠ SR -  zverejnený na webe školy. 

           

        

      • Letná škola - piatok ... Za tajomstvami hradieb

      • Že neviete, o čo ide? Nevadí! V piatok naši letoškoláci pátrali po tajomstve hradieb. Živé sochy v našom slávnom kráľovskom meste Trnava im pri prechádzke po hradbách prezradili pomocou GPS a smartfónov svoje príbehy. Veľa sme videli, veľa vypátrali, ale hlavne spoznali naše národné dejiny.  

       Chcete si zahrať aj Vy hru O mocnom opasku? Využite posledné prázdninové dni. Viac informácií na 

      • Letná škola - Vesmír

      •  V stredu starší žiaci absolvovali chemicko-fyzikálny blok Vesmír. Na úvod sme sa venovali cestovaniu do vesmíru,kozmonautom a ich príprave na let. Hravou formou v  pracovnom liste v tajničkách a krížovkách si žiaci precvičili vedomosti a zahrali sa. Potom si žiaci vyrobili svoje "rakety" s kozmonautami a na školskom dvore ich vypustili. Vďaka chemickej reakcii octu a sódy bikarbóny rakety vystrelili do výšky. Všetci pracovali so záujmom a už sa tešia na hodiny fyziky a chémie.

      • LETNÁ ŠKOLA 2020

      • Už iba 5 dní a začíname! Letná škola 2020 je tu. Päť dní plných vzdelávacích a športových aktivít spojených s bádaním, skúmaním a tvorením. Od pondelka do piatku, od 8.00 do 16.00 hod., nielen v Modre a nielen v škole. Obed je zabezpečený. V pondelok začíname hiphopovou školou a workshopom o tvorbe projektov, v utorok nás čaká orientačný beh, či spoznávanie dejín olympijských hier. A v piatok je tu prekvapenie...GPS hra za Tajomstvami hradieb.  Pokiaľ máte ešte záujem, prihlásiť sa môžete na tel. č. 0910 606 953 alebo mailom na pechova.marcela19@gmail.com 

       Všetky finančné náklady sú pokryté dotáciou z ministerstva školstva. Tešíme sa na spoločné zážitky!

      • Oznam pre rodičov a žiakov

      • Milí rodičia a žiaci!

       Zoznam pomôcok a školských potrieb pre školský rok 2020/2021 je zverejnený na hornej lište Pomôcky a potreby. Po kliknutí na tento odkaz sa vám link rozbalí a potom kliknete na príslušný ročník. Verím, že sme vám trošku pomohli.